Ledig stilling • Vacant position

Fjellkokk

Stillingsannonse
Click here for English text

Sommerhotellet søker
Fjellkokk

Sommerhotellet er et sveitserhotell som ble bygget i 1891 og nøye restaurert for å bevare husets historiske atmosfære. Med totalt 12 rom har hotellet plass til opptil 25 gjester. Vår spisesal, som vender mot innsjøen Vangsmjøsa, har en kapasitet på rundt 50 til 60 gjester. Vår sesong er fra 14. juni til 1. september.

På Sommerhotellet er gjesten i fokus og hos oss er maten vi serverer en sentral del av gjestens opplevelse. I løpet av disse månedene serverer vi mat laget med gode råvarer og godt håndverk. Vi serverer en tre-retters meny som skiftes hver dag. Råvarene vi bruker kommer fra gode leverandører i Vang og Valdres, samt vår store kjøkkenhage som består av omtrent 50 forskjellige grønnsaker.

Du vil inngå i et team bestående av en kjøkkensjef, samt dessertkokken vår.

Hvem ser vi etter?

Vi ønsker en kokk som har fagbrev eller som kan vise til relevant arbeidserfaring og en interesse for matlaging. Vi ønsker at du behersker et skandinavisk språk eller engelsk.

Arbeidsoppgaver

I samarbeid med kjøkkensjef deltar du i gjennomføringen av dagens meny, men i roligere perioder vil det være nødvendig at du er komfortabel med å ha ansvaret i kjøkkensjefens fravær.

Personlige egenskaper

Du er entusiastisk og ønsker å bidra til at gjestene på Sommerhotellet får en smaksopplevelse. Samtidig er du en lagspiller og har et ønske om å utvikle dine matfaglige ferdigheter. Du er med på å opprettholde kvaliteten i det vi ønsker med middagene våre.

Vi tilbyr

Vi kan tilby en variert arbeidshverdag på et historisk hotell der du vil inngå som en viktig ressurs i et dedikert team som drifter hotellet. Arbeidsperioden vil være 1. juni til 1. september, med mulighet for å jobbe noen helger i september. Hotellets plassering gir deg tilgang til fantastisk natur, som inkluderer den praktfulle Jotunheimen nasjonalpark. Vi kan tilby losji i hotellets personalbolig. Lønn etter avtale.

Send søknad

Send din søknad til post@sommerhotellet.no innen 1. april 2024.

Om du har spørsmål om stillingen, kontakt daglig leder Julie Heimdal på e-post post@sommerhotellet.no eller telefon 932 53 212.

English advertisement
Klikk her for norsk tekst

Are you our new
Chef?

Sommerhotellet is a Swiss-style hotel built in 1891 and carefully restored to preserve the historic atmosphere of the building. With a total of 12 rooms, the hotel can accommodate up to 25 guests. Our dining room, overlooking Lake Vangsmjøsa, has a capacity of around 50 to 60 guests. Our season runs from June 14th to September 1st.

At Sommerhotellet, the guest is our focus, and the food we serve is a central part of the guest experience. During these months, we serve food made with quality ingredients and craftsmanship. We offer a three-course menu that changes daily. The ingredients we use come from reputable suppliers in Vang and Valdres, as well as our large kitchen garden, which consists of approximately 50 different vegetables.

You will be part of a team consisting of a head chef and our dessert chef.

Job Requirements

We are seeking a mountain chef with a professional certificate or relevant work experience and a passion for cooking. We prefer candidates who are proficient in a Scandinavian language or English.

Responsibilities

In collaboration with the head chef, you will participate in the execution of the daily menu, but during quieter periods, you should be comfortable taking on responsibility in the head chef's absence.

Personal Qualities

You are enthusiastic and eager to contribute to ensuring that guests at Sommerhotellet have a culinary experience. At the same time, you are a team player and have a desire to develop your culinary skills. You play a key role in maintaining the quality of what we aim to achieve with our dinners.

We can offer

We offer a varied workday at a historic hotel where you will be an important resource in a dedicated team that runs the hotel. The work period will be from June 1st to September 1st, with the possibility of working some weekends in September. The hotel's location gives you access to stunning nature, including the magnificent Jotunheimen National Park. We can provide accommodation in the hotel's staff housing. Salary negotiable.

Apply now

Send your application to post@sommerhotellet.no before April 1st, 2024.

If you have any questions about the position, please contact Hotel Manager Julie Heimdal by e-mail post@sommerhotellet.no or by phone: +47 932 53 212.