Ledig stilling • Vacant position

Kjøkkensjef

Stillingsannonse
Click here for English text

Sommerhotellet søker
Kjøkkensjef

Sommerhotellet er et sveitserhotell som ble bygget i 1891 og nøye restaurert for å bevare husets historiske atmosfære. Med totalt 12 rom har hotellet plass til opptil 25 gjester. Vår spisesal, som vender mot innsjøen Vangsmjøsa, har en kapasitet på rundt 50 til 60 gjester. Vår sesong er fra 14. juni til 1. september.

På Sommerhotellet er gjesten i fokus og hos oss er maten vi serverer en sentral del av gjestens opplevelse. I løpet av disse månedene serverer vi mat laget med gode råvarer og godt håndverk. Vi serverer en tre- retters meny som skiftes hver dag, men vi er åpne for at du har forslag til forbedringer på hvordan dette løses. Råvarene vi bruker kommer fra gode leverandører i Vang og Valdres, samt vår store kjøkkenhage som består av omtrent 50 forskjellige grønnsaker.

Du vil jobbe i et team bestående av deg som kjøkkensjef, en fjellkokk samt dessertkokken vår.

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter deg som har fagbrev som kokk og relevant arbeidserfaring. Lang relevant arbeidserfaring kan kompensere for et manglende fagbrev. Vi ønsker at du behersker et skandinavisk språk eller engelsk.

Arbeidsoppgaver

Du vil være ansvarlig for utvikling og gjennomføring av dagens meny i samarbeid med fjellkokk og dessertansvarlig. Med et hovedfokus på å skape gode smaksopplevelser basert på råvarene vi til enhver tid får tak i lokalt. Du vil være ansvarlig for kjøkkenets internkontroll, samt bestilling av varer i samarbeid med daglig leder.

Personlige egenskaper

Vi er ambisiøse, og ønsker oss en kreativ kjøkkensjef som kan bidra til å utvikle Sommerhotellets kjøkken. Hos oss får du muligheten til å videreutvikle dine matfaglige ferdigheter, noe som gjør denne posisjonen ideell for en person som ønsker å ta på seg større ansvar. Det er viktig at du har et øye for detaljer, samt liker å være godt organisert.

Vi tilbyr

Vi kan tilby en variert arbeidshverdag på et historisk hotell der du vil inngå som en viktig ressurs i et dedikert team som drifter hotellet. Arbeidsperioden vil være 1. juni til 1. september, med mulighet for å jobbe noen helger i september. Hotellets plassering gir deg tilgang til fantastisk natur, som inkluderer den praktfulle Jotunheimen nasjonalpark. Vi kan tilby losji i hotellets personalbolig. Lønn etter avtale.

Send søknad

Send din søknad til post@sommerhotellet.no innen 1. april 2024.

Om du har spørsmål om stillingen, kontakt daglig leder Julie Heimdal på e-post post@sommerhotellet.no eller telefon 932 53 212.

English advertisement
Klikk her for norsk tekst

Are you our new
Head Chef?

Sommerhotellet is a Swiss-style hotel built in 1891 and carefully restored to preserve the historic atmosphere of the building. With a total of 12 rooms, the hotel can accommodate up to 25 guests. Our dining room, overlooking Lake Vangsmjøsa, has a capacity of around 50 to 60 guests. Our season runs from June 14th to September 1st.

At Sommerhotellet, the guest is our focus, and the food we serve is a central part of the guest experience. During these months, we serve food made with quality ingredients and craftsmanship. We offer a three-course menu that changes daily, but we are open to suggestions for improvements. The ingredients we use come from reputable suppliers in Vang and Valdres, as well as our large kitchen garden, which consists of approximately 50 different vegetables.

You will work in a team consisting of yourself as head chef, a mountain chef, and our dessert chef.

Job Requirements

We are looking for someone with a chef's certificate and relevant work experience. Extensive relevant work experience can compensate for a lack of a formal certificate. We prefer candidates who are proficient in a Scandinavian language or English.

Responsibilities

You will be responsible for developing and executing the daily menu in collaboration with the mountain chef and dessert chef. Your main focus will be on creating great taste experiences based on the locally sourced ingredients available at any given time. You will also be responsible for the kitchen's internal control and ordering supplies in collaboration with the general manager.

Personal Qualities

We are ambitious and seek a creative head chef who can contribute to the development of Sommerhotellet's kitchen. Here, you will have the opportunity to develop your own skills, making this position ideal for someone looking to take on greater responsibility. It's essential that you have an eye for detail and enjoy being well-organized.

We can offer

We offer a varied workday at a historic hotel where you will be an essential resource in a dedicated team that runs the hotel. The work period will be from June 1st to September 1st, with the possibility of working some weekends in September. The hotel's location gives you access to stunning nature, including the magnificent Jotunheimen National Park. We can provide accommodation in the hotel's staff housing. Salary negotiable.

Apply now

Send your application to post@sommerhotellet.no before April 1st, 2024.

If you have any questions about the position, please contact Hotel Manager Julie Heimdal by e-mail post@sommerhotellet.no or by phone: +47 932 53 212.